E2:66-67


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Åkarp heman                      3
                      Vtiordz engh            1  

1.         Skatteheman                      1
            hafuer byemål 70 alnar breedh åcker.
                                               B         4 tunnor
                        Vtsäde            C         4 tunnor
                        Engh till höö{   D         5 1/4 tunna
                                               F         18 las

2.         Skatteheman                      1
            hafuer i byemål 78 alnar bred åker.
                                               B         4 1/4 tunna
                        Vtsäde            C         4 1/4 tunna
                        Engh till höö{   D         5 1/2 tunna
                                               F         15 las

3.         Frelse heman                      1
            hafuer i byemål 85 alnar bred åker.
                                               B         4 3/4 tunna
                        Vtsäde            C         4 3/4 tunna
                        Engh till höö{   D         6 1/4 tunna
                                               F         22 las
                Vtsäde i wreeten   E            2 tunnor  

            Nöttorfftigh tarfue skogh och vtmark.

4.         En vtiordz engh, Beckemark benemdh,
            brukas till prästegården och är komen ifrån
            Millan gården i Åkarp, engh till höö    12 las
      
(Karttext:)

Jlak sken walz engh medh börk, gran och arreskog.
Gerdes engh medh arreskogh.
Leer blandat iord med mull.
Medelmåttig god eng
God engh
Något måswalz eng
Jlak engh.
Scala ulnarum.