E2:68


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Lönberg skatt heman         1/2
A.        Östergierdet                      3 1/8 tunna
B.        Westregerdet                     2 1/4 tunna      
C.        En wreet wijdh gården       1/2 tunna                  
D.        En wreet på vtmarken       1 1/4 tunna
E.         Engh till höö                     16 las          
            Löffskogh i engen.
            Jngen skogh eller vtmark.

(Karttext:)

Skenvalz engh medh börk och någon gran skogh