E2:69


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Tårmenås skatteheman      1
A.        Westergierdet                    3 3/4 tunna
B.        Millangierdet                      2 1/4 tunna      
C.        Östergierdet                      5 tunnor                  
D.        Engh öfuer alt                    20 las          
            Humblegårdh till 150 stenger
            Nöfftortigh1 skogh och vtmark sampt
            löff skogh.

(Karttext:)

Medelmatigh2 god engh med små skogh
Mullblandat iord med sand.
Sken walz eng med arreskog
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Nödtorftig
2 D.v.s. Medelmåttig