E2:70-71


(Rubrik:) Tweeta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Öxnehagh skatteheman      1
A.        Norregierdet                     18 1/4 tunna
B.        Södregierdet                     14 11/32 tunna      
C.        En wreet                           1/2 tunna                                         
D.        Engh öfuer alt                    40 las          
            Humblegårdh till 200 stenger
            Fijske i åen
            Lijten skogh och vtmark sampt löffskogh

(Karttext:)

Hårdwalz engh med små skog
Något sank engh
Sand blandat iordh
Gerdes engh
Engh
Hård walz eng med arreskogh
Engh
Scala ulnarum.