E2:72


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Hwißmålen skatteheman    1/2
A.        Norregierdet                     1 1/4 tunna
B.        Södregierdet                     3 1/8 tunna      
C.        Åcke<r> upgiordt i engen  11/32 tunna                                         
D.        Engh öfuer alt                    10 las
            Nöttorfftig skogh och vtmark sampt löffskog

(Karttext:)

Jlak sken walz engh med sandbacke och stora gropar sampt are skogh
Gerdes eng med areskog
Skeenvalz engh med are skogh
Gerdes eng med areskog