E2:74-75


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Hällgarydh heman              2

            Dheße bådhe hemans åkrar äro särskilte affmätte och
            annoterade medh sama numero som sielfua gården är
            annoterat medh.

1.         Skatteheman                      1
                                               B         5 1/4 tunna
                        Vtsädhe          C         3 1/2 tunna
                        Engh till höö {  D        7 tunnor
                                               E         30 las
                        Tompten                     3/4 tunna
                Humblegårdh till 300 stenger

                En lijten qwarn till höst och wår

2.         Frelseheman                       1
                                               B         4 1/2 tunna
                        Vtsäde            C         4 tunnor
                        Engh till höö{   D         6 1/2 tunna
                                               E         28 las
                        Tompten                     1/2 tunna
                Humblegårdh till 200 stenger

            Nöttorfftigh vtmark och tarffueskogh.

(Karttext:)

Jlak skeen walz engh med granskogh
Kiärr
Leeriord
Leeriord
Muliord
Suart mylla
Scala ulnarum.