E2:78-79


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Stora Westansiö crone heman  1
A.        Östergierdet                             5 tunnor
B.        Millangierdet                             4 7/8 tunna
C.        Westregierdet                           7 tunnor                                         
D.        Engh öfuer alt                           18 las
            Skogh och vtmark till behoff sampt löffskogh,
            fijske i siön

            Engh på vtmarken om höö        3 las
            och är hööt infördt medh sielfua gården folio 80    

(Karttext:)

Talle skogh
Mull iord
Mijdellmåttigh godh engh
Wästansiö lacus
Scala ulnarum.