E2:8


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Ranzbergh skatteheman     1
A.        Södregierdet                      3 7/8 tunna   
B.        Millangierdet                      1 3/4 tunna    
C.        Norregierdet                      4 3/4 tunna    
D.        Östregierdet                       2 1/2 tunna       
E.         Engh öfuer alt                    20 laß
            Humblegårdh till 150 stenger,
            lijten skogh och vtmark sampt löffskogh

(Karttext:)

Gerdes engh
Hårdh walz engh medh arreskogh
Leer blandat jord medh mull
Gierdes engh
Godh engh
Gierdes engh med arreskog
Hård walz engh medh arreskog.