E2:81


(Rubrik:) Råghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

E.         En engh vprögd på vtmarken och
            brukas till Hårsarpa by och är hööt
            inskrifuit med gårde<ns> höö om, fol. 83, 3 las

(Karttext:)

Scala ulnarum.