E2:82-83


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Hårsarp heman                   2
                            Vtiordh              2 

1.         Skatteheman                      1
            hafuer i byemåll 30 allnar breedh åker

                                                B        4 1/8 tunna
                        Vtsäde             C        4 1/2 tunna
                        Engh om höö { D        4 1/8 tunna
                                                E        6 las
                Humblegårdh till 300 stenger

            Jbijdhem een crone vtiordh, hafuer i byemåll 10 allnar

                                                B        1 3/8 tunna
                        Vtsäde             C        1 1/2 tunna
                        Engh om höö { D        1 3/8 tunna
                                                E        2 las

            En vtiordz engh, Hesleholmen benemdh, räntar
            1 pund smör och brukas till öfuer bemelte gårdh och
            är belägen på vtmarken, höö om  6 las,
            fins på folio    84.

2.         Crone heman                          1
            hafuer i byemåll 40 alnar breedh åker

                                                B        5 1/2 tunna
                        Vtsäde             C        6 tunnor
                        Engh om höö { D        5 1/2 tunna
                                                E        8 las

            Ringa skogh och vtmark, jnghen löffskogh eller
                                 tijmmerskogh.

            Till sama by är een eng upgiordh på vtmarken,
                                   höö om            3 las
                                   fins på folio    81

(Karttext:)

Odugeliga backar
Jlak skeen valz engh
God engh
Suart mylla
Jlak skeenvalz engh.       
Scala ulnarum.