E2:85


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Hullt heman                        4

1.         Crone heman                     1/2
                hafuer i byemåll 40 alnar breedh åker
                                                B        2 tunnor
                        Vtsädhe           C        1 2/16 tunna
                        Engh till höö   { D       2 1/2 tunna
                                                E        3/4 tunna
                                                L        9 las
                    En wreet vtsäde  { G       27/32 tunna 
                    En wreet vtsäde  { H       7/8 tunna 

2.         Skatteheman                           1/4
                hafuer i byemåll 40 alnar breedh åker.
                                                B        2 tunnor
                        Vtsädhe           C        1 2/16 tunna
                        Engh till höö   { D       2 1/2 tunna
                                                E        3/4 tunna
                                                L        7 las
                    En wreet vtsäde  { H       7/8 tunna 

3.         Skatte heman                          1/4
                hafuer i byemål 40 alnar breedh åcker.
                                                B        2 tunnor
                        Vtsäde             C        1 2/16 tunna
                        Engh till höö   { D       2 1/2 tunna
                                                E        3/4 tunna
                                                L        7 las
                    Vtsäde i wreeten{ K       1/2 tunna
                    Vtsäde i wreeten{ H        7/8 tunna

4.         Frellse heman                          1/2
                hafuer i byemål 40 alnar breedh åcker.
                                                B        2 tunnor
                        Vtsäde             C        1 2/16 tunna
                        Engh till höö   { D       2 1/2 tunna
                                                E        3/4 tunna
                                                L        8 las
                                                    F    3/4 tunna       
                    Vtsäde i wreeten    { H   7/8 tunna
                                                     I    7/16 tunna  

                Lijten skogh och vtmark.

(Karttext:)

Engh
Sken walz engh något med börkeskogh
Enge hage
Suartmylla
Sank kier engh
Medell mattig1 god hårdwalz engh.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Medelmåttig