E2:86-87


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Fagerslät heman                       4
                            Vtjordh                   1

            Dheße hemanes åkrar äro särskijlte affmätte och
            annoterade medh sama numero som sielfua gården är
            numererat medh.

                                                vtsädhe
            Summa till hela byen {
                                                engh om höö 

1.         Crone heman                          1
                                                B        4 tunnor
                        Vtsädhe           C        4 tunnor
                                             { D        4 tunnor
                        Eng om höö      E        20 las 

2.         Frellseheman                           1
                                                B        6 tunnor
                        Vtsäde             C        6 tunnor
                        Engh om höö { D        5 1/2 tunna
                                                E        26 las

3.         Skatteheman                           1/2
                                                B        4 5/16 tunna
                        Vtsädhe           C        5 5/32 tunna
                        Engh om höö { D        3 1/2 tunna
                                                E        20 las
                Humblegårdh till 300 stenger.

           
Till öfuerbemälte heman skrijffz en crone vtiordh,
            räntar 1/2 lispund smör, synes lijkt wara fierdingen
            aff gården.
 
4.         Frellseheman                           1/2
                                                B        1 13/16 tunna
                        Vtsädhe           C        2 5/8 tunna
                        Engh om höö { D        2 tunnor
                                                E        10 las

            Nöttorfftigh fälle och löffskogh,
            fijske watn.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Jlak sken walz med bergh och någhon granskogh.
Swart mylla