E2:88


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Greenåsa skatteheman           1
A.        Norregierdet                          3 tunnor
B.        Millan gierdet                         4 5/16 tunna                                         
C.        Södregierdet                          4 1/2 tunna 
D.        Östregierdet                           2 27/32 tunna     
E.         Engh öfuer alt                        26 las
            Humblegårdh till 200 stenger,
            felleskogh och löffskog till behooff.

(Karttext:)

Skenwalz engh medh gran börke skogh.