E2:89


(Rubrik saknas)
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        En vtengh som lyder till Miälerydz by
           
och hööt är inskrifuit med sielfua gårdsens
            höö, fol. 91.

(Karttext:)

Jlak skeen walz engh medh gran och börkeskogh.
Scala ulnarum.