E2:90-91


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Miälarydh heman                     3

1.         Skatte heman                   1
                                                B        5 5/32 tunna
                        Vtsädhe           C        4 3/8 tunna
                        Engh till höö   { D       3 3/4 tunna
                                                E        14 las
                    Maad engh till starr          2 las

2.         Crone heman                   1
                                                B        5 5/32 tunna
                        Vtsädhe           C        4 3/8 tunna
                        Engh till höö   { D       3 3/4 tunna
                                                E        14 las
                    Maad engh till starr          2 las

3.         Crone heman                   1
                                                B        5 5/32 tunna
                        Vtsäde             C        4 3/8 tunna
                        Engh till höö   { D       3 3/4 tunna
                                                E        14 las
                    Maad engh till starr          2 las

              
Nötorfftigh skogh och vtmark
               sampt löffskogh.

            En vtengh till sama by, fins på folio 89,
                 höt är inskrifuit medh gårdsens höö

(Karttext:)

Suart mylla
Mycket sank engh
Jlak sken valz engh med börk, gran och arreskoogh
Mull blandat iordh medh sandh.
Mull blandat iord medh sand
Måße
Steen backar något med skoogh
Scala ulnarum.