E2:92


(Rubrik saknas)
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Wårydh skatteheman              1/2
A.        Norregierdet                          5 1/2 tunna
B.        Östregierdet                           4 1/2 tunna                                        
C.        Westregierdet                        4 5/16 tunna 
D.        Hårdh walz höö                     7 las
            Maadh höö                           9  las
            Humblegårdh till 200 stenger
            Nöttorfftigh fälleskogh och trijnne skogh
            sampt löffskogh.    

(Karttext:)

Sank kier engh
Sand blandat iord med mull
Jlak skenwalz engh

(Senare blyertsanteckning:)

Författad år 1646 af Päder Jonsson Duuke uti Jönköpings län, Tveta härad och Rogberga socken.