E2:93


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        En engh som lyder till Westerby,
           
hööt är inskrifuit med sielfua gårdzsens
            höö, folio 96.

(Karttext:)

Mycket jlak måswalz engh medh börk, gran och tälle1 skogh.
Scala ulnarum.

1 Fel för talle eller fälle ?