E2:94-95


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Hunßhulta by heman                4
                                 Vtiordar             2

1.         Crone heman                   1
            hafuer byemåll 140 alnar breed åker
                                                B        5 3/4 tunna
                        Vtsäde             C        4 3/4 tunna
                        Engh om höö { D        5 1/2 tunna
                                                E        16 las

2.         Crone heman                   1/2
            hafuer byemåll 63 allnar breedh åker
                                                B        2 3/4 tunna
                        Vtsäde             C        2 tunnor
                        Engh om höö { D        2 1/2 tunna
                                                E        8 las
                    Humblegårdh till 200 stenger.

3.         Frelseheman                    1
            hafuer byemåll 87 alnar bred åker.
                                                B        3 1/4 tunna
                        Vtsädhe           C        3 tunnor
                                             { D        3 1/4 tunna
                        Engh om höö    E        12 las

4.         Crone heman                   1/2
            hafuer byemåll 56 alnar breedh åker.
                                                B        2 1/4 tunna
                        Vtsäde             C        2 tunnor
                        Engh om höö { D        2 1/4 tunna
                                                E        7 las

5.         En crone vtiordh är inne medh Norregården,
            hafuer byemåll 13 alnar breedh åcker och rentar
            2 öre sölfuermynt.
                                                B        3/4 tunna
                        Vtsädhe           C        1/4 tunna
                        Engh till höö   { D       1/2 tunna
                                                E        2 las

6.         En engh, Vllfuegrafua benemdh, rentar 1/2
            lispund smör, brukas till hele byen, om höö 5 las.

            Lijten skogh och utmark, fijske i siön


(Karttext:)

Jlak skeen walz engh medh gran och börkskogh
Jlak fnugwalz engh med gran och börk skogh.
Mull iord
Örblandat iord med mull
Örblandat iord med mull
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Författad år 1646 af Päder Jonsson Duuke