E2:96


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Wästerby skatteheman           1
A.        Norregierdet                          9 5/8 tunna
B.        Södregiärdet                          11 tunnor                                        
C.        Westergierdet                        12 tunnor 
D.        Engh öfuer alt                         35 las
           
            En croneut<i>ordh, rentar 1 1/2 lispund
            och fins intet

            Nöttorfftig skogh och vtmark sampt timmer
            och löffskogh och fijske i siön.

            Engh på utmarken folio 93.

(Karttext:)

Mycket ilak engh full medh steen och backar
Mull iord.
Wäster by siön lacus