E2:97


Jönkiöpingz lähn        Tweeta häradh.

             Effterskreffna byar och gårdar äro affmätte och
             affrijtadhe anno 1647 vthj Hakarpa sochn.

                Rosendall, fol.                                   99
                Brunstorp, fol.                                 101
                Stijbbarb, fol.                                  102
                Hwaßarp, fol.                                  104
                Hakarp, fol.                                     105
                Biörstorp, fol.                                  107
                Amnarp, fol.                                    109
                Kijkstorp, fol.                                  111
                Råmmarp, fol.                                  112
                Kiämparp, fol.                                 113
                Hulestorp, fol.                                  114
                Hökhult, fol.                                     116
                Brunnerydh, fol.                               117
                Grufweryd, fol.                                118
                Ståckery, fol.                                   120                   

(Senare blyertsanteckningar:)

Pader Jonsson Duuke
Hakarpa sochn.