E2:98-99


(Rubrik:) Twetha häradt.      Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Rosendall skatteheman          1
A.        Westergierdet                        6 3/4 tunna
B.        Millangierdet                          13 3/4 tunna                                    
C.        Östergierdet                          12 tunnor 
D.        En wreet                                3 tunnor
E.         En wreet                               1 3/4 tunna
F.         En wreet                               1 3/4 tunna  
G.        En wreet                                1 1/2 tunna  
H.        En wreet                                7/8 tunna          
I.          Engh öfuer alt till höö             50 laß         Notandum: ett
            Humblegårdh till 200 stenger.                   af deße laß 
            Fijske i siön sampt något laxe fijske i        ähra så goda
            strömen.                                                  som 2 win- 
                                                                           ter laß här
                                                                           i Stocholm.
1.         En qwarn till sama gårdh,
            ringa skogh och vtmark.
            Engh på vtmarken fins folio 100
            om 8 laß, hvilke ähr in rächna
            medh de ofuanskrefne 50 laßen.

2          ähr een croneqwarn och straxt der
            hoos på holmen ähr mölnarestugun
            belägin, brukas och så wnder samma
            quarn een engh med samma numero
            om 5 laß höö.

3          ähr een kruthe stampp och krute-
            stamparens stugu.   

(Karttext:)                                                           

Kerrigt eller dyogt.
Starr.
Giöll.
Wätter lacus
Mulblandat jordh medh sandh.
Arreskogh.
Elak skeen walz engh medh haßell och arreskogh. Eller wije skogh.
Måße.
Huusbroo
Huusqwarnar
Skeenwalz engh
Sank engh
Scala ulnarum