E2:Påteckning


Notandum: St. i denna bok betyder stackar, hwaraf 3 utgöra ungefärligen 1 lass hö.

(Blyertsanteckning:) Pagina numero 1 finnes åratalet 1646.