E2:Register


                Register
På efterfölliande sochnar och byar som äro belägne uthi Tweeta härad och uthi booken
D2 af Småland ock Jönkiöpings lähn igenfinnes, giordt den 6 Decembris anno 1700.


Härader                 Sochnar                  Byar                          Fol.                 

Tweeta härad         Banckarydh sockn   Månsery  aa                        3
                                                                         Skog till Månsery  aa           4
                                                                         Flasarp  aa                          5
                                                                         Tockery  aa                        6
                                                                         Ransberga  aa                     8
                                                                         Prinsery  aa                         9
                                                                         Bankerydh kiörckioby  aa   11
                                                                         Skog till numero 2 Bankeryd  aa  12
                                                                         Trånghalla  aa                     13
                                                                        
Måleskogh  aa                    14
                                                                         Rukorp  aa                         16
                                                                         Nyarp  aa                           17
                                                                         Siöackra  aa                       19
                                                                         Äng till Siöackra  aa            20
                                                                         Ekerydh en skatte utjord aa 21
                                                                         Bocken  aa                          22
                                                                         Torp  aa                              24
                                                                         Tubbarp en utjord  aa          25
                                                                         Granbäck  aa                      26
                                                                         Boo  aa                               29
                                                                         Granshult  aa                       30
                                                                         Skijnkierr  aa                       32
                                                                         Bossery  aa                         33
                                                                         Dommarj  aa                       35
                                                                         Skogh till Dommary  aa        36
                                                                         Krabbery  aa                       37
                                                                         Stybbry  aa                          38
                                                                         Skeerbo  aa                         40
                                                                         Flasckeboo  aa                    41
                                                                         Lilla Swinehag  aa                42
                                                                         Äng till Flaskebo  aa            44
                                                                         Stoora Swinehag  aa            46
                                                                         Äng till Stora Svinehag  aa    45
                                                                         Hunsåset torpeställe  aa        47
                                                                         Äng till Stora Svinehag  aa    48                                                                                                                                                                                                                                                                     Kortebo  aa                         52

                             Järstorpa sockn
       Järstorpa kiörckioby  aa       511
                                                                         Måleskog  aa                       53
                                                                         Eskelstorp  aa                      55
                                                                         Eskels utjord  aa                  55
                                                                         Såndbäck  aa                       56
                                                                                                                            Reklamant: Rogbärgia
Tweeta härad         Rogberga sockn       Rogbergia kyrckioby  aa      58
                                                                          Lijdhult  aa                          61
                                                                          Bogla  aa                            62 
                                                                          Ängar till numero 1 o 3 i Bogla  aa  64
                                                                          Hylte  aa                             65
                                                                          Åkorp  aa                           66
                                                                          Löneberg  aa                      68
                                                                          Tormenås  aa                      69
                                                                          Oxenhag  aa                        71
                                                                          Hwismålen  aa                     72
                                                                          Kleefarp  aa                        73                                                                                                                                                                                                                                                                     Helgary  aa                          75
                                                                          Knijfshult  aa                       76                                                                                                                                                                                                                                                                     Lilla Westansiö  aa              77                                                                                                                                                                                                                                                                       Stoora Westansiö  aa          78                                                                                                                                                                                                                                                                        En äng till ditaa                80
                                                                          Hårsarp  aa                         82
                                                                          En äng till ditaa                81
                                                                          Hessleholmen en utjords engaa  84
                                                                          Hult  aa                               85
                                                                          Fagerslött  aa                      86
                                                                          Greenåsa  aa                       88
                                                                          Miölarydh  aa                      91
                                                                          Dito en utäng  aa                 89
                                                                          Wårydh  aa                         92
                                                                          Huushultaby  aa                   94
                                                                          Westerby  aa                       96
                                                                          Dito en äng  aa                    93

                             Hackarpa sockn
       Rosendahl  aa                      99
                                                                          En äng  aa                           100
                                                                          Brunstorp  aa                      101
                                                                          Stijbbarp  aa                       102
                                                                          Hwastorp, Hwasarp  aa      104
                                                                          Hakarp aa                           105
                                                                          Biörstorp  aa                       107
                                                                          Äng till prestegården  aa      108
                                                                          Annorp  aa                          109
                                                                          Kijkstorp  aa                       111
                                                                          Råmarp  aa                         112
                                                                          Kiämparp  aa                      113
                                                                          Hulestorp  aa                       114
                                                                          Höökhult  aa                        116                                                                                                                                                                                                                                                                     Brunnerydh  aa                    117
                                                                          Grufwery  aa                       118
                                                                          Ståckery  aa                        1202

Tweeta häradh       Liungerums sockn    Sanda  aa                            123
                                                                          dito En äng  aa                    124
                                                                          Jorstorp  aa                         125
                                                                          Ekebergh  aa                       127
                                                                          Hoffslätt  aa                         128
                                                                          Råslätt  aa                           131

                             Sånsery sockn         Sånsery kyrkioby  aa           135
                                                                          Staffanstorp  aa                   136
                                                                          Röret  aa                             137
                                                                          Leestorp  aa                        139
                                                                          Sörekrook  aa                     139
                                                                          Huulan  aa                           140
                                                                          Stoora Åsa  aa                    141
                                                                          Hammarsmedens gård  aa    143
                                                                          Lilla Åsa  aa                        144
                                                                          Giäbo  aa                            145
                                                                          Giölghult  aa                        147
                                                                          Skinnarebo  aa                    147
                                                                          Hylta  aa                             148
                                                                          Ullstorp  aa                         149
                                                                          Heenestorp  aa                    151                                                                                                                                                                                                                                                                    Åsen  aa                              152                                                                                                                                                                 Månsarpa sockn                                    Bråten  aa                           155
                                                                          Berget  aa                            155
                                                                          Kåpery  aa                          156
                                                                          Hackelsbo  aa                     157
                                                                          Månsarp  aa                        159
                                                                          Tålstorp  aa                         160                                                                                                                                                                                                                                                                     Målesckog  aa                     161
                                                                          Kalshult  aa                         163
                                                                          Boery  aa                            164
                                                                          Säfdebo  aa                         165
                                                                          Höökhult och Porsarp  aa    167
                                                                          Smörrwijk  aa                      168
                                                                          Tranhult  aa                          169
                                                                          Jbidem en utjord  aa             169
                                                                          Heestra  aa                          171
                                                                          Tiurshult  aa                         171
                                                                          Reenestorp  aa                     172
                                                                          Huustompta  aa                    173
                                                                          Rööshult  aa                         175
                                                                          Hult  aa                                175
                                                                          Engh till Månsarp och Pehrshult 176                                                                                              
1 Härefter överstruket Kortebo 52  
2 Härefter reklamant Sanda