E3:10


(Rubrik:)    Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Gränarp cronehemman                  1.
B                      Norregierdet   3 : 1/4   4 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Westergierdet  2 : 11   3 1/2 tunna
D                     Södregierdet    2 : 12   3 tunnor
E   Engh till 24 lass höö.
      Humbegård till 200 stenger.
      Nödtorfftigh skog och uthmarck.

F   Lilla Gränarp cronehemman                  1/2.
G                      Norregierdet     1 : 6 1/4     1 1/2 tunna
H   Uthsäde i  { Östergierdet      1 : 5 1/2     1 3/4 tunna
I                       Westergierdet    1 :  11 3/4  1 1/2 tunna
K   Engh till 14 lass höö. Humblegård
      till 200 stenger.
      Ingen skog eller uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Gierdes engh
Engh
Öriord och såndiord
Sånd iord
Sånd iord
Skeen waldz engh
Eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum