E3:100


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Nötekulla. Skattehemman        1.
      Hafuer i byemåll 20 alna bred åker.
A                      Norregierdet          2 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet         2 tunnor
C                      Södregierdet          2 tunnor
D   Engh till 20 lass höö.

2    Ibidem. Frelsehemman              1/3.
      Hafuer i byemåll1 10 alnar
      bred åker.
A                     Norregierdet           1 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet          1 tunna  
C                     Södregierdet2          1 tunna    
D   Engh till 10 lass höö.
      Nödtorfftig uthmarck och någen
      skogh.

(Karttext:)
Biörcke lera
Gierdes eng
Gierdes engh
Skeenwaldz engh med bergh steen och buskar

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1Byemall ms
2Sodregierdet ms