E3:101-2


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Glasås. Skattehemman           1.
      Hafuer i byemål 53 alna bred åker.
A                       Östergierdet        5 1/4
B   Uthsäde i { Westergierdet       5 1/2 } tunna
C                      Södregierdet         5 1/2
D   Engh till 16 lass höö.
      Humblegård till 200 stänger.

2    Cronehemman. Ibidem             1.
      Hafuer i byemåll 32 alna bred åker.
A                      Östergierdet         3 1/4
B   Uthsäde i { Westergierdet       3 1/2 } tun-na
C                      Södregierdet        3 1/2
D   Engh till 12 lass höö.

3    Skatteuthiord. Ibidem              1.
      Hafuer i byemåll 16 alnar bred
      åker.
A                     Östergierdet          1 1/2
B   Uthsäde i { Wästergierdet        1 3/4 } tunna
C                      Södregierdet         1 3/4
D   Engh till 4 lass höö.
      Denna uthiord giör en trediedeels
      skatt med näst skrefne cronehemman.
      Fiskewatn i Glaen. Ingen skog eller
      uthmarck.

(Karttext:)
Eng
Glaen lacus
Gierdes engh
Sånd jord
Hårdwaldz engh med berg och skog
Suartmylla
Sanck eng
Hårdwaldz eng full med bergh och steen
Suart mylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Nedre högra hörnet:)
Vid år 1640 af ordinarie lantmätare Peder Jonsson Duuke