E3:105-6


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Ingesbo. Cronehemman       1.
      Hafuer i byemåll 65 alnar bred
      åker.
A                     Norregierdet       1 1/4  tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet      1 3/4 tunna
C                     Södregierdet       1 tunna
D   Engh till 16 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem          1.
      Hafuer i byemåll 240 alna bred
      åker
A                      Norregierdet       3 tunnor
B   Uthsäde i { Mellangierdet       4 1/2 tunna
C                      Södregierdet       2 tunnor
D   Engh till 24 lass höö.

3    Ibiem. Frelsehemman            1.
      Hafuer i byemåll 24 alnar bred
      åker1.
A                      Norregierdet       3 1/4 tunna
B   Uthsäde2 i { Mellangierdet     5 3/4 tunna
C                       Södregierdet3    2 3/4 tunna
D   Engh till 30 lass höö.
      Till ofuanbemälte Ingesbo ähr nödtorfftig
      skog och uthmarck.

4    Södre Lijarp. Cronehemman     1/4 .
E                      Östergierdet            2 1/2 tunna
F   Uthsäde i { Wästergierdet          1 1/2 tunna
G                      Södregierdet           2 tunnor
H                      Lyckan                   1 1/4 tunna
I    Engh till 20 lass höö.
      Ingen skog eller uthmarck.

(Karttext:)
Biörcke leera
Gierdes eng
Hårdwaldz engh
Biörke leera
Sandjord
Biörke leera
Hårdwaldz engh
Biörcke leera
Gierdes eng
Biörcke leera
Gierdes eng
En giöl

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

________________
1aker ms
2Uthsade ms   
3Sodregierdet ms