E3:107


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Kiällewijk. Skattehemman             1.
A                      Norregierdet               4
B   Uthsäde i { Östergierdet                5     } tunnor
C                      Wästergierdet             4 1/2 
D   Engh till 30 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck och fiskewatn i
      Wagnen.

(Karttext:)
Gierdes1 eng
Skeenwaldz engh
Biörcke lera
Biörckelera
Biörcke lera
Gierdes eng
Gierdes eng

___________
1Giedes ms