E3:108


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Ryd. Skattehemman          1.
A   I Östergierdet sås              6 1/2 tunna
B   I Wästergierdet sås            4 tunnor
C   I Södregierdet sås             3 tunnor
D   Engh till 24 lass höö.
      Detta hemman hafuer en eng i Nor-
      reweken til 14 lass höö, med frelse-
      gården i Humblefall. Sub littera K på
      nästföliande blad folio.
      Till Ryd ähr nödtorfftig skog och uth-
      marck. Och fiskewatn i Rudzgiölan.

(Karttext:)
Gierdes eng
Örjord
Gierdes eng
Sandjord
Muljord
Gierdes eng
Hårdwaldz eng
Rudz giölan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum