E3:109-10


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Hult. Cronehemman                 1/2 .
      Hafuer i byemåll 12 alna bred åker.
A                     Norregierdet          1 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet         1 1/8 tunna
C                     Södregierdet          1 tunna
D   Engh till 18 lass höö. Humblegård till 150 stenger.

2    Skatte uthiord till Ry                 1.
      Hafuer i byamåll 24 alna bred åker.
A   I Norregierdet sås                     2 1/2 tunna 
B   I Mellangierdet sås                    2 1/4 tunna
C   I Södregierdet sås                     2 tunnor
D   Engh till 36 lass höö.
      Till Hult ähr nödtorfftigh skogh och uth- 
      marck.
E   Engh till Ry trediedelen til 30 las höö.


      Notarum explicatio

3    Hwmblefall. Cronehemman      3/4.
      Hafuer i byemåll 14 alna bred
      åker.
F   I Norre gierdet såås                 3 tunnor
G   I Östergierdet sås                    2 1/2 tunna
H   I Wästergierdet sås                  2 3/4 tunna
I    Engh till 8 lass höö i bägge gierden
      Kålleghiäl ett enghetorp
      rentar en ortugh1 til  4 lass höö.
  

4    Frelsehemman. Ibidem           3/4.
      Hafuer i byemåll 14 alna
      bred åker.

F   I Norregierdet sås                  3 tunnor
G   I Östergierdet sås                  2 1/2 tunna
H   I Wästergierdet sås                2 3/4 tunna
I    Engh i gierden till 8 lass höö.
K   Norreweeken, en engh som
      lyder half til frelsegården och
      räntar 1 lispund smör. Och den andra
      halfparten lyder til Båtistorp
      och räntar 1/2 tunna korn och
      blifuer 28 lass höö på heela  
 
 
  
 

      engen, 14 til frelsegården
      i Humblefaal och 14 til Bå-
      tistorp.

(Karttext:)
Gierdes eng
Hård waldz engh
Gierdes eng
Såndjord
Suart mylla
Såndiord
Suart mylla
Örjord
Gierdes eng
Örjord
Suartmylla
Såndjord2
Gierdes engh
Gierdes engh
Hård waldz eng
Ale siön

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1Fel för örtugh?
2Sånjord ms