E3:11-2


(Rubrik:)    Norrewidbo häradh     Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Åby.
1    Östergården cronehemman    1.
      Hafuer i byemåll 96 alna
      bred åker
B                     Östergierdet           4 tunnor
C   Uthsäde i { Mellangierdet         2 1/2 tunna
D                     Westergierdet        2 1/2 tunna
E   Engh till 40 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.
      Någet fiskewatn i åen.
      Någen skogh och uthmarck till
      nödtorfften.

2    Skattehemman                       1
      Hafuer i byemål 120 bred åker
B                     Östergierdet            5 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Mellangierdet          4 1/2 tunna
D                     Westergierdet         4 1/2 tunna
E   Engh till 60 lass höö.
      Humblegård till 250 stenger.
      Någet fiske watn i åen.
      Nödtorfftigh uthmarck och någen
      skogh.

3    Skattehemman                         1
      Hafuer i byemål 59 alna
      bred åker.
B   Uthsäde i { Östergierdet            2 3/4 tunna
C                     Mellangierdet          2 tunnor

D   Westergierdet uthsäde             2 tunnor
E   Engh till 28 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.
      Fiskewatn i åen.
      Miödebordet
F   Croneuthiord ibidem               1
      Uthsäde                                  3/4 tunna
G   Croneuthiord ibidem
      Uthsäde i det andra gierdet      3/4 tunna
H   Uthiorden uthsäde                   1/4 tunna

4    Cronehemman                        1
      Hafuer i byemåll  70 alna
      bred åker.
B                      Östergierdet          <   >
C   Uthsäde i { Mellangierdet          <   >
D                     Westergierdet         <   >
E   Engh till 33 lass höö.
      Humblegård till 150 sten-
      ger.
      Någet fiske watn i åen.
      Nödtorfftigh uthmarck och någen1 
      skog.

I    Croneuthiord                             1
      Uthsäde                                    1/2 tunna
K   Ibidem croneuthiord                 
      Uthsäde                                    1/2 tunna

(Karttext:)
Swart åån
Sanck engh
Suart mylla
Suart mylla
Gierdes engh
Suart mylla
Gierdes eng
Suart mylla
Gierdes engh
Sanck engh
Tingstufua och marcknadz platz

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Rutan till vänster om skalan:)
Notarum explicatio

______________________
1nagen ms