E3:111


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Bråmsmålen. Cronehemman     1/4.
A   I Norregierdet såås                    3/4 tunna
B   I Södregierdet1                         1 1/2 tunna
C   Engh till 10 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

2    Lilla Bråmsmålen ett som
      giör skatt med det andra
      och ähr beläget på des ägor.
D   Ett åhrs uthsäde                    1 tunna
F   Gierdes eng till 6 lass höö.

(Karttext:)
Gierdes eng
Gierdes engh
Gierdes engh

_____________
1Sodregierdet ms