E3:112


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Nostorp. Frelsehemman          1.
      Hafuer i byemåll 71 aln bred åker.
A                     Östergierdet          3 3/4  tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet        3 1/2 tunna
C                     Westergierdet        2 3/4 tunna
D   Engh till 30 lass höö.

2    Ibidem. Skattehemman            1/2.
      Hafuer i byemåll 47 alnar bred åker.
A                     Östergierdet           2 1/4
B   Uthsäde i { Mellangierdet          2     }tun-
C                     Wästergierdet         1
3/4   na
D   Engh till 18 lass höö

3    Skattehemman. Ibidem             1/2.
      Hafuer i byemåll 50 alna bred åker.
A                     Östergierdet            2 3/4 
B   Uthsäde i { Mellangierdet          2 1/4   } tun-
C                     Wästergierdet          2            na
D   Engh till 20 lass höö.
      Liten skogh och uthmarck. Fiskewatn i Noen.

(Karttext:)
Sånd jord
Gierdes engh
Gierdes eng
Såndjord
Sanck engh
Sandjord
Såndjord
Noen lacus

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum