E3:113-4


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Mikelstorp. Skattehemman      1.
A                     Östergierdet           9
B   Uthsäde i { Wästergierdet        10  } tunnor
C                     Södregierdet           8
      Engh till 60 lass höö
      Humblegård till 300 stänger.
      Fiske watn i Noesiöen.
      Skog och uthmarck til öfuerflöd.
      I alla 3 gierden ähr suart mylla
      och tuenne såås huart åhr och
      ett ligger i träde.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh
Noon lacus
Gierdes eng
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum