E3:115


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Råda. Skattehemman            1.
A                     Norregierdet       4 1/4
B   Uthsäde i { Östergierdet        4 3/4 } tun-
C                     Wästergierdet      4 1/2     neland
D                      Södregierdet       2 1/4
E   Engh till 40 lass höö. Humble-
      gård till 300 stenger.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.  
      Bäcken skillier emällan Råda och
      och Stötarps eng
F   Stötarps engh.

(Karttext:)
Hårdwaldz eng nogh stenugh
Gierdes eng
Suartmylla
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Hård waldz engh
Eng til Stötarp
Hårdwaldz1 engh

_______________
1Hårwaldz ms