E3:116


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Ballarp. Skattehemman        1.
A                     Norregierdet      2 1/4  tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet     1 1/4 tunna
C                     Södregierdet      3 1/4 tunna
D                     Tompten             1 1/2 tunna
E   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Nödtorfftig uthmarck och någon
      skogh. Fiskewatn i Wagnsiöen
2    En sqwaltqwarn.

(Karttext:)
Gierdes eng
Mulljord1 
Hage
Gierdes eng
Mul jord
Gierdes eng
Leerjord
Hårdwaldz engh
En ny rödg eng
Wagnen lacus

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1Mulljo ms