E3:117-8


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Åsen. Skattehemman            1.
      Hafuer i byemåll 120 alnar bred åker.
A                     Norregierdet       4 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet      4 1/4 tunna
C                      Södregierdet      2 3/4 tunna
D   Engh till 28 lass höö.

2    Ibidem. Frelsehemman          1.
      Hafuer i byemåll 70 alna bred åker.
A                      Norregierdet       2 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet       2 1/2 tunna
C                      Södregierdet       1 1/2 tunna
D   Eng till 16 lass höö.
      En squalteqwarn. Någen skog och ringa uthmarck.
      Fiskewatn i Waalen.

3    Prästegården i Ale. Hemman   1.
E                      Norregierdet         5 1/2 tunneland 
F   Uthsäde i { Östergierdet          4 3/4 tunneland    
G                     Westergierdet       4 3/4 tunneland
H   Engh till 50 lass höö.
      God skog och uthmarck.

(Karttext:)
Skeen waldz eng
Sack1 engh
Walen lacus
Hårdwaldz eng
Betes hage
Muljord
Gierdes eng
Sandiord
Gierdes eng
Gierdes eng
Muljord
Suart mylla
Gierdes eng
Eng
Suart mylla
Örjord
Gierdes eng
Örjord
Gierdes engh
Hårdwaldz eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1Fel för Sank?