E3:121-2


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Båtistorp. Cronehemman         1.
      Hafuer i byemåll 24 alna bred åker.
A                      Norregierdet         6
B   Uthsäde i { Östergierdet          4 } tunne-
C                      Westergierdet       4    land
D   Engh till 20 lass höö.
E   Engh särskilt till 8 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.

2    Cronehemman. Ibidem             1.
      Hafuer i byemåll 24 alnar bred
      åker.
A                      Norregierdet          6
B   Uthsäde i { Österrgierdet          4 } tunne-
C                      Westergierdet        4     land
D   Eng till 20 lass höö.
      Humblegårdh till 200 stenger.
      Ingen skog och någen uthmark.
      Fiskewatn i Glaesiööen.

3    Dåkarp. Cronehemman             1/4.
E                      Norregierdet           2 tunnor
F   Uthsäde i { Östergierdet             1 tunna
G                     Westergierdet          1 1/4 tunna
H   Engh till 10 lass höö.
      Någen uthmarck och ringa skog.

(Karttext:)
Glaen lacus
Sanck engh
Elack skeen waldz eng
Elack steenigh engh
Örjord
Örjord1
Suart mylla
Örjord
Gierdes eng
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Gierdes eng
Gijöl lacus

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1Orjord ms