E3:123


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Österlija. Cronehemman
      Ähr kiöpt till skatte 1631.
A                     Östergierdet         2 1/2
B   Uthsäde i { Westergierdet      1 1/2 } tunna
C                      Södregierdet        2
D   Engh till 18 lass höö.
      Ingen skog eller uthmarck.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Örjord
Örjord
Örjord
Gierdes eng
Skeenwalles1 engh

______________
1Tidigare text överskriven.