E3:124


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Himmelrijke. Skattehemman                1/2.
A   Uthsäde med               Östergierdet       3
B   en frelse uthiord        { Westergierdet     3 1/4 } tunna
C   som ähr trediedelen      Södregierdet      4 1/2
      af ägorna.
D   Engh till 16 lass höö med frelseuthiorden.
      Nödtorfftig skog och uthmarck och fiskewatn i
      Wänsteren.

(Karttext:)
Gierd eng
Moiord
Gierdes engh
Fung jord
Skeenwaldz eng
Wenstren lacus

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum