E3:125-6


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Äskebäck. Skattehemman                            1/4.
      Ibidem en frelseuthiord som hafuer trediedelen med
      Äskeback1 både i åker och engh.
A                                            Norregierdet         3 1/2 tunna
B   Uthsäde med uthiorden i { Södregierdet2        2 1/4 tunna
C                                            Wästergierdet       1 1/2 tunna
D   Engh till 15 lass höö. Ingen skog eller uthmarck.
      Fiskewatn3 i Wänstersiöen.

2    Kafshult. Cronehemman                                  1.
      Hafuer i byeskiffte 16 alna bred åker4.
A                      Östergierdet                                 3
B   Uthsäde i { Wästergierdet                               1 1/2 } tun-
C                      Södregierdet                                2 1/4    neland                             
D   Uthsäde på tompten                                         7/8     
E   Engh till 8 lass höö.
F   Eng särskilt som frelsegården hafuer intit med uthi,
      till 12 lass höö.

3    Frelsehemman. Ibidem                                      1.
      Ähr lijka så stor som cronegården ähr i alla lägenheeter,
      den ena engen undantagandes som cronegården hafuer
      särskilt. Fiske watn i Kalfsiöen. Ingen skog eller
      uthmarck.

(Karttext sid 125:)
Gierdes eng
Gierdes eng
Sanck eng
Wänstren lacus
Örjord
Örjord
Gier-des eng

(Karttext sid 126:)
Kalfwen lacus
Sandjord
Såndjord
Sandjord
Sandjord
Cronegårdens eng enskijlt
Sanck engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1Fel för Äskebäck?
2Sodregierdet ms
3Fiskewat ms
4aker ms