E3:127


(Rubrik:)   Ale sochn1  

      Notarum explicatio

1    Falla. Skattehemman                   1/2.
      Ibidem en frelse uthiord, huilken
      ähr tredingen både i åker och eng.
A                              Östergierdet       3       < >
B   Uthsäde med    { Westergierdet     3 1/2  <  >
C   frelsejorden i        Södregierdet      2 1/2 tunna
D   Engh till 30 lass höö. Någen
      skog och uthmarck och fiskewatn i
      Wänstersiöen.

(Karttext:)
Elack eng med berg och skog
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Hårdwaldz engh med bergh och skog

_____________
1sohcn ms