E3:128b


(Rubrik:)   Wireda sochn

      Notarum explicatio

1    Hårsedal. Cronehemman           1/4.
A   Östergierdet                              1 3/4 tunnor
B   Westergierdet                            2 1/2 tunnor
C   Södregierdet1                            2 tunnor
D   Engh till 10 lass höö.
      Nödtorfftigh skog och uthmarck.

(Karttext:)
Såndjord
Sånd jord
Sånd jord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1Sodregierdet ms