E3:129-30


(Rubrik:)   Wireda sochn

      Notarum explicatio

1    Diupedall. Cronehemman            1.
      Byemåll 20 alna bred åker.
A   Uthsäde i Norregierdet                6 tunnor
D   Södregierdet uthsäde                   4 tunnor
C   Wästergierdet                              4 1/4 tunna
B   Eng till 20 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem                1.
      Hafuer i byemåll 4 alna bred åker.
A   Norregierdet                               1 tunnor
D   Södregierdet1                              1/2 tunna
C   Westergierdet                              3/4 tunna
B   Eng till 4 lass höö.
      Till ofuanbemälte Diupedall ähr nödtorfftig
      skog och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes eng
Elack skeenwaldz engh
Hårdwaldz eng
Sandjord
Sandjord
Sandjord
Skeenwaldz engh
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1Sodregierdet ms