E3:13


(Rubrik:)     Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Ebbarp cronehemman          1
      Hafuer i byemål 30 alna bred åker.
B                       Södregierdet        5 tunnor
C   Uthsäde1 i { Östergierdet         2 1/2 tunna
D                       Westergierdet      3 1/2 tunna
E   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 300 stenger.
2    Cronehemman ibidem            1
      Hafuer i byemåll 30 alna
      bred åker.
B                    Södregierdet          5 tunnor
C   Uthsäde i { Östergierdet          2 1/2 tunna
D                    Westergierdet        3 1/2 tunna
E   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 300 stenger.
      Skog och uthmarck till nöd-
      torfften.

(Karttext:)
Gierdes engh
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Hård waldz engh

_____________________
1 Uthsade ms