E3:133-4


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Kirid. Skattehemman           1.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler
A                     Norregierdet         3 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet        3 tunna
C                      Södregierdet        3 1/4 tunna
D   Engh till 25 lass höö.
      Humblegård till 400 stenger.

2    Cronehemman. Ibidem            1.
      Hafuer i byemåll tuenne bord, det första ähr
      25 alna. Det andra 14 alna brede åker.
                                                 1 bordet    3 1/4 tunna
A   Uthsäde i Norregierdet på { 2 bordet    1 3/4 tunna
                                       1 bordet               3 tunnor
B   Mellangierdet          { 2 bordet               1 1/4 tunna
                                                  1 bordet    3 1/4 tunna
C   Södregierdet1                    { 2 bordet    1 1/2 tunna
D   Engh till både borden 24 lass höö. Humblegård2 till
      300 stenger.

3    Cronehemman. Ibidem                           1.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler.
      Hafue i byemåll 17 alna bred åker.
A                      Norregierdet                     2 1/4 tunna
B   Wthsäde i { Mellangierdet                    2 tunna
C                       Södregierdet                    2 1/8 tunna
D   Engh till 15 lass höö. Humblegård till 400
      stenger.

4    Cronehemman. Ibidem                          1.
      Hafuer i byemåll 35 alna bred åker.
A                     Norregierdet                        4 1/2
B   Uthsäde i { Mellangierdet                      4       } tunna
C                      Södregierdet1                     4 1/2
      Till detta hemman ähr en croneuthiord i
      Hultrum, fins igen folio 156.
      Till Kirid ähr ringa skog och uthmarck och
      fiskewatn i Örsiöen.

(Karttext:)
Gierdes engh
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Hårdwaldz eng
Ören lacus
Suart mylla
Gierdes eng
Sanck engh
Suartmylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________
1Sodregierdet ms 
2Humblegerd ms