E3:136


(Rubrik:)   Wireda sochn

      Notarum explicatio

1    Språxmålen. Cronehemman      1/4.
A   I Norregierdet såås                   2 tunnor
B   I Södregierdet sås                    1 1/2 tunna
C   Wästergierdet                          1 3/4 tunna
D   Engh till 26 lass höö.
      Fiskewatn i Ödesiöen. Ingen skog
      eller uthmarck.

(Karttext:)
Hårdwaldz eng
Öden lacus
Muljord
Gierdes eng1  
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1en ms