E3:14


(Rubrik:)    Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Höckle cronehemman                1
      Förmedlat 1/4 i alle owisse perseler.
B                    Norregierdet             4 tunnor
C   Uthsäde i { Östergierdet             2 3/4 tunna
D                     Södregierdet            3 tunnor
E   Engh till 20 lass höö med gierdes
      enghen.
      Humblegård till 150 stenger
      Inge flere lägenheeter.

(Karttext:)
Hård waldz engh
gierdes eng
Swart mylla
Swart mylla
Gierdes engh
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum