E3:140


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

A   Hämmingztorp. En eng till
      Prästegården i Wirida till 20
      lass höö. Full med berg och steen.

(Skalstock:)
Scala ulnarum

B   Hämmingztorp. En skatte uthengh.
      Rentar 1/2 lispund smör. Till 12 lass höö.
      Full med bergh och steen.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh
Wireda siön
Hårdwaldz engh
Författad år 1641 af Päder Jonsson Duuke