E3:144


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Brostorp. Skattehemman            1/2 .
A   Uthsäde i Östergierdet              2 1/2 tunna
B   I Wästergierdet sås                   2 1/2 tunna
C   I Södregierdet1 såås                 3 tunner
D   Engh till 24 lass höö.
      Till ofuanbemälte Brostorp ähr ringa skog och uthmarck.
      Fiske watn ähr i Wanxen till detta hemman.

(Karttext:)
Skeenwaldz engh
Gierdes eng
Biörke leera
Suart mylla
Gierdes eng
Suart mylla
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1Sodregierdet ms